Aleşii locali constănțeni n-au votat două puncte de pe ordinea de zi a ședinței de consiliu

Aleşii locali constănțeni n-au votat două puncte de pe ordinea de zi a ședinței de consiliu

Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a convocat Consiliul Local Constanţa în şedinţă ordinară, miercuri, începând cu ora 12:00.Şedinţa s-a desfăşurat în format de videoconferinţă, iar la aceasta au participat un număr de 26 de consilieri locali.Pe ordinea de zi au fost 45 de proiecte de hotărâre, iar pe ordinea de zi suplimentară încă trei.Majoritatea dintre acestea au fost aprobate de către consilierii locali care au votat fiecare proiect în parte.Unul dintre proiecte, care a trecut cu 26 de voturi „pentru”, este proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 37/2022 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.Situația rețelei de termoficare din municipiul Constanţa se află mai mereu pe masa primarului Vergil Chiţac.În acest sens, consilierii locali au votat şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurate de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2021 și a Raportului anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2021.Un alt proiect major care a trecut cu 25 de voturi „pentru” a fost proiectul de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Îmbunătățirea managementului transportului de călători în Polul de Creștere Constanța prin implementarea unor facilități de informare călători – panouri informative, de aprobare a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiect, precum și descrierea sumară a investiției”.Problema deşeurilor din Constanţa este una permanentă, astfel că aleşii locali au votat miercuri şi proiectul de hotărâre privind avizarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 1 aferentă Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate.Doar două proiecte din cele 45 aflate pe ordinea de zi nu au fost adoptate.

 » Aflați mai multe informații aici.

Distribuie acest articol!