Beneficiarii programului „Respect” se pot înscrie pentru anul viitor

Beneficiarii programului „Respect” se pot înscrie pentru anul viitor

Nu aţi reuşit să vă înscrieţi până acum în programul „Respect” pentru anul 2023? Potrivit Primăriei Constanţa, pot beneficia de banii din cadrul acestui program numai cei care se încadrează într-una din următoarele categorii: persoane care au calitatea de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale căror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau cel mult egale cu suma de 2.024 lei. Acestora li se alătură cei fără niciun venit şi care împlinesc în anul de referință cel puțin vârsta de 60 de ani, precum şi persoanele cu handicap grav sau accentuat. Pe aceeaşi listă de beneficiari se află persoanele care beneficiază de venit minim garantat stabilit în baza Legii nr. 416/2001, cele care au calitatea de reprezentant legal al familiei şi care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei şi alte persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate, care nu se încadrează la lit. a) -e) și care au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani în anul de referință (în baza unei anchete sociale). Începând cu luna ianuarie a anului viitor, beneficiarii vor primi pe cardul „Respect” opt tranșe a câte 50 de lei fiecare. Toţi cei care se încadrează în condiţiile menţionate au obligaţia de a comunica modificările intervenite cu privire la domiciliu, reședință, venituri sau orice alte schimbări ale datelor completate în cerere, în scris, în termen de zece zile. Datele vor fi transmise Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, Serviciul sprijin comunitar și evenimente sociale, situat în strada Duiliu Zamfirescu nr. 4. 

 » Aflați mai multe informații aici.

Distribuie acest articol!