Actualitate

Cavalerii lui Vlad Țepeș

În ciuda firii sale aspre și intolerante dar apreciind calitățile sale, Vlad Țepeș a avut numeroși credincioși care l-au slujit cinstit și l-au însoțit în toate acțiunile sale.

Dincolo de oamenii simpli- oștenii, pe lângă Vlad Țepeș s-au aflat mari boieri (”jupâni”) și mari dregători, cu toții membri ai sfatului domnesc, precum și ”slugile” domnești (nume dat numai boierilor mijlocii și mici din afara sfatului domnesc).

Cu toții aveau îndatoriri militare și se bucurau de atenția domnului, care-i putea ridica la rangul de cavaler (aceeași instituția ca în Apusul Europei) care în Țara Românească și în Moldova purta numele de viteaz. Dar nu erau uitați nici oștenii de rând, țăranii, care se remarcau în lupte.

Dacă până în prima jumătate a secolului XV erau ridicați la rangul de cavaler (viteji), prin aceeași ceremonie ca în restul Europei, îndeosebi nobilii (boierii), care, peste tot, se poate spune că aveau monopolul armelor, lucrurile s-au schimbat în vremea lui Vlad Țepeș și a aliatului său din Moldova- Ștefan cel Mare, care au ridicat la rangul de cavaleri (viteji) în mare măsură și pe oștenii țărani, după bătălii victorioase, ceea ce instituția cavalerilor îngăduia fără restricții legate de condiția socială.

Vlad Țepeș a aplicat în felul său obiceiul european de ridicare la rangul de cavaler (viteaz). Cea de-a doua povestire rusească despre Vlad Țepeș, consemnează la 1486, că după celebrul atac de noapte din anul 1462 asupra taberei sultanului Mehmed II, Vlad Țepeș și-a răsplătit oștenii, boieri sau țărani, fără deosebire, trecându-i în revistă am spune astăzi: ”Și pe cei care au venit cu dânsul din această luptă, a început el însuși să-i cerceteze. Care era rănit la față, aceluia îi dădea mare cinste și-l făcea viteaz (cavaler) al său…”

Niciodată nu au fost atât de mulți cavaleri (viteji), ridicați îndeosebi dintre oștenii de rând din Țara Românească și Moldova ca în epoca luptelor pentru neatârnare ale lui Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare. Iar dacă instituția cavaleriei a trecut odată cu scurgerea veacurilor, numele cavalerului român- viteaz, care a dat vitejie, a rămas la loc de mare cinste în limba română.

2021-07-17

 » Citește întreg articolul în magazinul istoric 1859.EU