Comisia Europeană a aprobat harta ajutoarelor regionale pentru România aferente perioadei 2022-2027

Comisia Europeană a aprobat harta ajutoarelor regionale pentru România aferente perioadei 2022-2027

Comisia Europeană a aprobat, luni, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, harta pe baza căreia în România se vor acorda ajutoare regionale în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2027, în cadrul Orientărilor revizuite privind ajutoarele de stat regionale (“OAR”), informează un comunicat de presă al executivului comunitar.
OAR revizuite, care au fost adoptate de Comisie la 19 aprilie 2021 şi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2022, permit statelor membre să ajute regiunile europene cele mai defavorizate să recupereze decalajele şi să reducă disparităţile în ceea ce priveşte bunăstarea economică, veniturile şi şomajul – obiective de coeziune care se află în centrul politicilor Uniunii. Orientările oferă, de asemenea, statelor membre mai multe posibilităţi de sprijinire a regiunilor care se confruntă cu provocări structurale sau legate de tranziţie, cum ar fi depopularea, pentru a contribui pe deplin la tranziţia verde şi la tranziţia digitală. În acelaşi timp, OAR revizuite menţin garanţii solide, menite să împiedice statele membre să utilizeze banii publici pentru a declanşa relocarea locurilor de muncă dintr-un stat membru al UE în altul, ceea ce este esenţial pentru asigurarea unei concurenţe loiale pe piaţa unică.

Harta ajutoarelor regionale pentru România defineşte regiunile din această ţară care sunt eligibile să primească ajutor regional destinat investiţiilor. Harta stabileşte, de asemenea, intensităţile maxime ale ajutoarelor în regiunile eligibile. Intensitatea ajutorului este valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat pentru fiecare beneficiar, exprimată ca procent din costurile de investiţii eligibile.

În temeiul OAR revizuite, vor fi eligibile pentru a primi ajutoare regionale destinate investiţiilor regiuni care acoperă 89,34% din populaţia României: şapte regiuni din România (Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi Vest) se numără printre regiunile cele mai defavorizate din UE, cu un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE.

 » Aflați mai multe informații aici.

Distribuie acest articol!