Actualitate

Consilierii locali ai municipiului Medgidia, au votat mai multe proiecte importante pentru oraș

Consilierii locali s-au întrunit joi în sala de consiliu a Primăriei Municipiului Medgidia unde au analizat și votat un număr de douăzeci și șase de proiecte aflate pe ordinea de zi.Un număr de șapte puncte admise pe ordinea de zi au privit aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilelor terenuri în suprafață de 753 mp, 5.562 mp, 1.242 mp, 431 mp, 519 mp, 464 mp și 20.500 mp, având numerele cadastrale 111038, 103237, 110873, 111064, 111092, 111111 și 111139, situate în intravilanul mun. Medgidia, str. Independenței, nr. 12A, Lot 1/1/2, jud. Constanța; str. Progresului, nr. FN, Lot 1, jud. Constanța; str. Vîlcelelor, nr. 4, Lot 2, jud. Constanța.; str. Podgoriilor, nr. 17A, jud. Constanța; str. Kemal Agi Amet, nr. 2B Bis, jud. Constanța; str. Kemal Agi Amet, nr. 2A BIS, jud. Constanța, respectiv str. Progresului, nr. 14A, jud. Constanța.Următoarele proiecte de hotărâre aprobate au fost referitoare la vânzarea imobilelor terenuri intravilan aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 70 mp, 276 mp, 37 mp, 67 mp, 821 mp și 299 mp, având numerele cadastrale 104543, 103584, 108805, 106045, 103367 și 103581, înscrise în C.F. în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.În continuarea ședinței au fost admis proiectul privind mandatarea Primarului Municipiului Medgidia să îndeplinească toate formalitățile necesare achiziționării construcțiilor C3 și C9 și a terenului în suprafață de 6.13463 mp, parte din imobilul situat în intravilanul municipiului Medgidia, str. Poporului, nr. 1, LOT 1/1, județul Constanța, având număr cadastral 110094 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110094, proprietatea S.C. ROMCIM S.A.Consilierii locali au aprobat cu vot majoritar proiectul de stabilire a destinației imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 1.345 mp, identificat cu număr cadastral 110390 și înscris în Cartea Funciară Nr.

 » Aflați mai multe informații aici.