Actualitate

Cum va implementa Gaman Claudiu cei patru piloni AUR în activitatea sa de consilier județean (Neamț)

Gaman Claudiu, candidat AUR pentru un loc în Consiliul Județean Neamț, este un profesionist cu o carieră deosebită în domeniul situațiilor de urgență. Experiența sa vastă și abordarea pragmatică îl vor ajuta să implementeze cu succes cei patru piloni ai AUR în activitatea sa de consilier județean.

 1. FAMILIA
  Familia este nucleul societății și baza pe care se clădește orice comunitate sănătoasă. Gaman Claudiu se va concentra pe politici care să sprijine familiile din județul Neamț prin următoarele atribuții de consilier județean:
  • Aprobarea bugetului județean: Gaman Claudiu va susține alocarea de fonduri pentru programele de susținere a familiilor, inclusiv pentru construcția de locuințe sociale și modernizarea infrastructurii educaționale și de sănătate. De exemplu, poate propune bugete care să includă subvenții pentru familiile tinere și facilități pentru achiziționarea de locuințe.
   Inițierea de hotărâri: Va propune hotărâri pentru dezvoltarea centrelor comunitare care oferă activități educative și recreative pentru copii și tineri, sprijinind astfel coeziunea și stabilitatea familiei.
  • Supravegherea implementării proiectelor: Gaman Claudiu va monitoriza eficiența și transparența implementării proiectelor de sprijin pentru familii, asigurându-se că fondurile sunt utilizate corect și că beneficiile ajung la cei care au nevoie.
 1. NAȚIUNEA
  Patriotismul și suveranitatea națională sunt esențiale pentru AUR, iar Gaman Claudiu va promova măsuri care să întărească identitatea națională și coeziunea comunităților locale prin:
  • Proiecte culturale: Va susține alocarea de fonduri pentru evenimente culturale, târguri și festivaluri care să pună în valoare tradițiile și cultura locală. În calitate de consilier județean, poate iniția hotărâri care să finanțeze aceste activități.
  • Dezvoltarea infrastructurii: Colaborarea cu autoritățile centrale pentru a asigura investiții în infrastructura județului Neamț, cum ar fi drumuri, spitale și școli, este o prioritate. Gaman Claudiu va folosi atribuțiile sale pentru a promova aceste investiții esențiale.
  • Educație: Inițierea de programe educative în școli care să cultive mândria de a fi român și cunoașterea istoriei și valorilor naționale. Poate propune parteneriate cu instituții educaționale pentru implementarea acestor programe.
 1. CREDINȚA
  Credința este un pilon fundamental pentru mulți români, iar Gaman Claudiu va susține inițiative care să sprijine comunitățile religioase și să promoveze valorile morale:
  • Parteneriate cu bisericile locale: Facilitarea parteneriatelor între consiliul județean și comunitățile religioase pentru organizarea de activități sociale și caritabile. Gaman Claudiu poate iniția hotărâri pentru finanțarea acestor activități.
  • Protejarea patrimoniului religios: Poate propune și susține hotărâri pentru alocarea de fonduri destinate restaurării lăcașurilor de cult și monumentelor istorice religioase, asigurând astfel conservarea patrimoniului cultural și spiritual.
  • Promovarea dialogului interconfesional: Organizarea și sprijinirea evenimentelor și inițiativelor care promovează respectul și cooperarea între diferitele comunități religioase din județ.
 1. LIBERTATEA
  Libertatea individuală și drepturile cetățenești sunt valori esențiale în democrație. Gaman Claudiu va lucra pentru a asigura respectarea acestor drepturi în județul Neamț:
  • Transparență în administrație: Promovarea transparenței în administrația locală prin inițiative care să asigure consultarea publică și implicarea cetățenilor în procesul decizional. De exemplu, poate susține hotărâri care să oblige la desfășurarea de consultări publice înainte de adoptarea deciziilor importante.
  • Libertatea presei: Sprijinirea inițiativelor care promovează libertatea de exprimare și accesul liber la informație, inclusiv dezvoltarea unei prese locale independente. Gaman Claudiu poate facilita accesul jurnaliștilor la informații publice și poate sprijini evenimentele care promovează jurnalismul independent.
  • Drepturile omului: Colaborarea cu ONG-uri pentru monitorizarea respectării drepturilor omului de către autoritățile locale și județene. Gaman Claudiu va susține inițiativele care protejează și promovează drepturile fundamentale ale cetățenilor.

Gaman Claudiu aduce în politică o experiență vastă și o abordare orientată spre rezultate, ceea ce îl face candidatul ideal pentru a implementa valorile AUR în Consiliul Județean Neamț. Prin atribuțiile sale de consilier județean, va dezvolta și susține politici care să răspundă nevoilor comunității, aducând schimbări pozitive și durabile în județ.