Live Text / A început şedinţa ordinară a Consiliului Local Constanţa

Live Text / A început şedinţa ordinară a Consiliului Local Constanţa

Costin Răsăuțeanu: “Drumurile nu le construiesc privații, le construiește primăria. Dacă cineva va vrea să construiască o clădire verde, dvs. nu îi veți putea da autorizația de construire.”Costin Răsăuțeanu: “Cred că este nevoie de o soluție unică, să nu punem oamenii pe drumuri.”1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 12.03.2022Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 25.03.2022Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.03.2022Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I din anul 2022Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 20226. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 ale CT BUS SA7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafețelor de teren ce fac obiectul contractelor de concesiune încheiate de municipiul Constanța, ca urmare a diferențelor intervenite între suprafețele înscrise în contractele de concesiune și suprafețele înscrise în documentațiile cadastrale8. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Trocadero – blocurile LE31, LE32, LE33” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență9. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 39, Nicolae Tonitza” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul documentației de urbanism PUZ aprobată prin HCL nr. 23/201811. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Celulozei, calea ferată și limite cadastrale, inițiator Euro House Construct SRL12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobile parter – depozitare,

 » Aflați mai multe informații aici.

Distribuie acest articol!