Actualitate

LIVE TEXT / Aleşii locali, convocaţi ACUM în şedinţă ordinară. Iată proiectele de pe ordinea de zi

Consilierii locali din municipiul Constanţa sunt convocaţi în aceste momente în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se află 31 de proiecte, iar pe ordinea de zi suplimentară, 4. Iată care sunt acestea.La şedinţă sunt prezenţi 26 de consilieri din 27.1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 19.06.2023;2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.06.2023;1. Raport nr. 63692/06.07.2023 al Direcţiei Generale de Asistenţa Socială privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav, în perioada ianuarie- iunie 2023;2. Proiect de hotărâre nr. 309/2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul II din anul 2023;iniţiator: primar Vergil Chiţac- aviz Comisia de specialitate nr. 13. Proiect de hotărâre nr. 322/2023 privind modificarea HCL nr. 477/2022 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente anului şcolar 2022-2023 pentru elevii din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;iniţiator: primar Vergil Chiţac- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 44. Proiect de hotărâre nr. 335/2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Primăriei municipiului Constanţa;iniţiator: primar Vergil Chiţac- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 55. Proiect de hotărâre nr. 336/2023 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare al Primăriei municipiului Constanţa;iniţiator: primar Vergil Chiţac- aviz Comisia de specialitate nr. 56. Proiect de hotărâre nr. 319/2023 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanţa nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin HCL nr. 49/2021, cu modificările şi completările ulterioare;iniţiator: primar Vergil Chiţac- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 57. Proiect de hotărâre nr. 320/2023 privind aprobarea acordării către societatea Termoficare Constanţa S.R.L a compensării pierderilor induse de prestarea serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie neacoperite în tarif,

 » Aflați mai multe informații aici.