Actualitate

LIVE TEXT / Aleşii locali din municipiul Constanţa, convocaţi ACUM în şedinţă ordinară. Iată proiectele de pe ordinea de zi

Consilierii locali din municipiul Constanţa sunt convocaţi acum în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi sunt 38 de proiecte de hotărâre care urmează să fie analizate şi apoi votate de către aceştia. Pe ordinea de zi suplimentară sunt 9 astfel de proiecte. La şedinţă sunt prezenţi 27 de consilieri din 27. Primarul Vergil Chiţac a retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre cu numărul 24.1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.07.2023;Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.07.2023;Proiectul a fost adoptat cu 20 de voturi pentru şi 7 abţineri.8. Proiect de hotărâre nr. 346/2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al societăţii Confort Urban S.R.L.;iniţiator: primar Vergil Chiţac- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.9. Proiect de hotărâre nr. 367/2023 privind acordul de numire a persoanelor propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la societatea Termocentrale Constanţa S.R.L.;iniţiator: primar Vergil Chiţac- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 510. Proiect de hotărâre nr. 365/2023 privind relocarea Proiectului pilot de transformare a centralei nr.47 în staţie de producere a energiei termice din surse neconvenţionale de producere, respectiv biomasă şi energie solară, aprobat prin HCL nr.212/26.05.2023;iniţiator: primar Vergil Chiţac- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 511. Proiect de hotărâre nr. 359/2023 privind aprobarea raportărilor contabile semestriale încheiate la 30.06.2023 ale societăţii CT BUS S.A.;iniţiator: primar Vergil Chiţac- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 312. Proiect de hotărâre nr. 379/2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Normele Financiare, Organigrama, Statul de funcţii şi Grila de salarizare ale Clubului Sportiv Municipal Constanţa;iniţiator: primar Vergil Chiţac- avize Comisiile de specialitate nr.

 » Aflați mai multe informații aici.