Actualitate

Marcel Ciolacu îndatorează Masiv România pentru a acoperi deficitul bugetar și refinanța datoria existentă

La finalul lunii aprilie, soldul datoriilor publice interne șiexterne ale României a atins 90,69 miliarde de lei, o creșteresemnificativă de 12,93 miliarde de lei în comparație cu luna martie. Această creștere este determinată de necesitateafinanțării deficitului bugetar estimat la 87 de miliarde de lei (5,5% din PIB) pentru anul 2024, dar și de refinanțareadatoriei existente.

Ministerul Finanțelor a recurs la împrumuturi semnificativeatât de pe piața internă, cât și de pe cea externă, pentru aacoperi nevoile financiare ale statului. În luna aprilie, s-au înregistrat creșteri semnificative ale împrumuturilor interne (în lei și valută), care au ajuns la 48,13 miliarde lei, de la 36,12 miliarde lei la finalul lunii martie. De asemenea, soldulîmprumuturilor externe a crescut cu circa 1 miliard de lei, ajungând la 42,56 miliarde lei (echivalent în lei al împrumuturilor în euro și dolari).Pe parcursul primelor patruluni ale anului, Ministerul Finanțelor a reușit să atragă 121,78 miliarde de lei prin împrumuturi, din care 32,4 miliarde lei înianuarie, 31,82 miliarde lei în februarie, 13,53 miliarde lei înmartie și 12,93 miliarde lei în aprilie.

Creșterea semnificativă a împrumuturilor guvernamentale în2024 realizate de Marcel Ciolacu reflectă o combinație a deficitului bugetar mai mare decât cel estimat și a nevoii de refinanțare a datoriei existente. Evoluția deficitului bugetar șia nevoilor de refinanțare va continua să fie factori cheie care vor influența strategia de împrumut a Ministerului Finanțelorpe termen mediu.