O altă companie de asigurări RCA iese de pe piață. ASF a aprobat retragerea autorizaţiei Uniqa Asigurări

O altă companie de asigurări RCA iese de pe piață. ASF a aprobat retragerea autorizaţiei Uniqa Asigurări

Compania Uniqa Asigurări a primit aprobare pentru ieșirea de pe piața RCA.
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat retragerea, la cerere, a autorizaţiei pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie (RCA) acordată societăţii Uniqa Asigurări SA, conform unui comunicat de presă al instituției.

Proiectul celor de la Allianz – Ţiriac Asigurări SA a primit aprobare pentru dobândirea unei participaţii calificate directe din capitalul social al societăţii Gothaer Asigurări Reasigurări SA.

A fost aprobată în ședință și modificarea structurii acţionariatului indirect semnificativ al societăţii Porsche Broker de Asigurare S.R.L, precum şi modificările aduse Actului constitutiv al societăţii D&CA Insurance Broker S.R.L. (cesiune de părţi sociale, noi asociaţi semnificativi, structura asociaţilor, modificare articol).

S.S.I.F. Swiss Capital S.A. a primit aprobare pentru prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a societăţii de către actualul auditor financiar, Mazars Romania S.R.L., respectiv pentru situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare 2022 şi 2023.

S-a decis și probarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de BVB a obligaţiunilor emise de Libra Internet Bank S.A. Bucureşti şi a emiterii Certificatului de înregistrare a acestora.

Pe partea de reglementare a fost adoptat proiectul de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum şi notificarea ESMA cu privire la intenţia A.S.F. de a se conforma Ghidului comun ESMA-EBA privind adecvarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii cheie.

 » Aflați mai multe informații aici.

Distribuie acest articol!