Primăria Medgidia, proiect pentru prevenirea corupției în rândul angajaților din administrația publică

Primăria Medgidia, proiect pentru prevenirea corupției în rândul angajaților din administrația publică

Primăria municipiului Medgidia, în calitate de beneficiar, a implementat, recent, proiectul „Consolidarea capacității analitice a Municipiului Medgidia prin creșterea transparenței, eticii și integrității referitoare la prevenirea corupției” în baza contractului de finanțare 603/09.11.2021, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management.Proiectul este finanțat prin Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), şi face referire la regiunile mai puţin dezvoltate. Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității analitice a municipiului Medgidia prin creșterea transparenței, eticii și integrității referitoare la prevenirea corupției, prin dezvoltarea de proceduri anticorupție, inclusiv a unor măsuri concrete și modalități de monitorizare permanentă a aplicării acestora, corelate cu campanii sectoriale de informare publică în vederea creșterii gradului de conștientizare a cetățenilor și a nivelului de educație anticorupție în rândul angajaților din administrația publică locală.Proiectul are mai multe obiective specifice care pot fi atinse dacă lucrurile vor decurge într-un mod normal.Unul dintre aceste obiective vizează dezvoltarea capacității analitice la nivelul administrației publice locale din municipiul Medgidia, prin realizarea de acțiuni concrete și eficiente de combatere a corupției. Tot la capitolul acesta mai găsim un obiectiv specific, şi anume creșterea transparenței, eticii și integrității referitoare la prevenirea corupției prin elaborarea unor proceduri anticorupție, precum și a unor măsuri concrete și modalități de monitorizare permanentă a aplicării acestora.Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și dobândirea de competențe privind etica și integritatea pentru angajații din administrația publică locală sunt un alt obiectiv specific care face parte din proiect.Pe de altă parte, proiectul are şi câteva rezultate care sunt aşteptate şi despre care reprezentanţii Primăriei Medgidia sunt încrezători că vor veni.Concret, implementarea acestuia duce la îmbunătățirea substanțială a serviciilor publice, aduce plus valoare prin educație în domeniul prevenirii și combaterii corupției și sprijină municipiul în îmbunătățirea procesului de combatere a corupției.

 » Aflați mai multe informații aici.

Distribuie acest articol!