Problemele sistemice care țin pe loc dezvoltarea economică a României. Instituția mondială care propune căi de rezolvare

Problemele sistemice care țin pe loc dezvoltarea economică a României. Instituția mondială care propune căi de rezolvare

Cu o creștere economică anuală medie de 3,8% în ultimele două decenii, nivelul de trai al românilor s-a dublat, arată raportul Băncii Mondiale. Corespunzător, venitul pe cap de locuitor al României (în paritatea puterii de cumpărare) a crescut de la 26,4% din media UE în 2000 la 74,2% în 2021. Din 2018 până în prezent, România a manifestat o reziliență semnificativă în fața pandemiei COVID-19, invaziei Rusiei în Ucraina și altor șocuri economice.Cu toate acestea, între 2014 și 2019, ponderea românilor care trăiesc sub pragul de sărăcie al venitului de mijloc superior (adică sub 6,85 USD pe zi în paritatea puterii de cumpărare din 2017) a scăzut rapid de la 30,0% la 11,3%, pe fondul piețelor puternice ale forței de muncă la nivel național și în cadrul UE. Reducerea sărăciei a provenit preponderent din creșterea veniturilor din muncă și pensii pe fondul reformelor fiscale, cu toate că aceste măsuri au exercitat o presiune tot mai mare asupra bugetului public.Impactul economic recent al pandemiei, consecințele asupra capitalului uman și criza costului de trai au afectat în mod disproporționat segmentele vulnerabile ale populației și încă încetinesc progresul în reducerea sărăciei. În prezent, rata sărăciei din România rămâne, de departe, cea mai mare din UE, depășind țările membre cu venituri medii per capita similare sau mai mici, cum ar fi Bulgaria, Croația, Ungaria și Polonia.Diferențe foarte mari în privința egalității veniturilor în RomâniaNivelul inegalității veniturilor în România se situează pe locul patru în UE. Aproximativ 70% din cetățenii care se încadrează în limita economică a sărăciei țării trăiesc în zone rurale. Disparitățile mari între zonele rurale și urbane sunt evidente în mai multe domenii – de la calitatea și disponibilitatea infrastructurii de transport și serviciilor publice la capacitatea de rezistență la dezastre naturale și schimbări climatice. Este demn de menționat că, din cauza deficiențelor în infrastructura rurală și furnizarea de servicii,

 » Aflați mai multe informații aici.

Distribuie acest articol!