Actualitate

România, sprijin financiar pentru implementarea proiectelor de mediu în R. Moldova

Iuliana Cantaragiu, ministrul Mediului de la Chișinău, a avut o întrevedere cu Daniel Ioniță, ambasadorul României în R. Moldova. Astfel, părțile au discutat despre prioritățile de mediu ale noului minister, necesitățile de sprijin în acest sens, programul de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro, acordat de România, dar și despre extinderea domeniilor de cooperare și implementare a proiectelor de mediu comune.

Prin urmare, cu referire la cooperarea bilaterală, ministrul Mediului de la Chișinău a remarcat că Republica Moldova își propune să preia bunele practici ale României privind majorarea gradului de împădurire și colectarea, gestionarea și analiza informațiilor resurselor forestiere, dar și instrumente de finanțare a fondului forestier. În acest sens, s-a discutat despre oportunitatea schimbului de experiență privind realizarea inventarului forestier național, care este principalul instrument de evaluare a resurselor forestiere.

Totodată, Iuliana Cantaragiu, a mulțumit ambasadorului Daniel Ioniță pentru susținerea continuă a României acordate R. Moldova, dar și pentru sprijinul oferit în baza Programului de asistență financiară nerambursabilă și asistenței tehnice privind proiectele de cooperare de care beneficiază cetățenii R. Moldova.

La rândul său, ambasadorul Daniel Ioniță și-a exprimat disponibilitatea de a susține amplul program de reforme a noii guvernări de la Chișinău și de a oferi sprijin în continuare cetățenilor R. Moldova. Totodată, diplomatul a mai reiterat faptul că Republica Moldova reprezintă o prioritate pentru România, iar mediul înconjurător, schimbările climatice sau apele nu pot fi gestionate doar în limita hotarelor unui stat.

De asemenea, oficialii și-au exprimat aprecierea pentru relațiile bilaterale și buna cooperarea durabilă dintre Republica Moldova și România, precum și asigurarea unei continuități și schimbului de experiență în domeniile managementul integrat al resurselor de apă în bazinul râului Prut inclusiv, alimentarea cu apă și epurarea apelor uzate, managementului deșeurilor și reciclarea lor, reorientarea economiilor la noi domenii, îndreptate spre un consum rațional și economia circulară, etc.

 » sursa: www.infoPrut.RO