Şedinţă de Consiliu Local, la Medgidia. Zece proiecte de hotărâre – aprobate

Şedinţă de Consiliu Local, la Medgidia. Zece proiecte de hotărâre – aprobate

Joi, 27 iulie 2023, în municipiul Medgidia a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal. Ședința a debutat cu zece proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, toate întrunind cvorumul necesar pentru a fi admise.La primul punct a fost votat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Medgidia, pe anul 2023 iar un alt proiect a vizat modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 148/20.12.2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale personalului medical care prestează activitate de asistență medicală comunitară, precum și activitate medicală în unitățile de învățământ din municipiului Medgidia, județul Constanța.Un alt proiect votat în ședința lunii iulie a fost referitor la aprobarea Planului de acțiune pentru energie durabilă și climă – PAEDC – al municipiului Medgidia. Prin realizarea acestui plan, se urmărește reducerea emisiilor de CO2 și a altor gaze cu efect de seră pe teritoriul localității cu cel puțin 40% până în 2030, față de anul de referință 2015, prin îmbunătățirea eficienței energetice și printr-o utilizare sporită a surselor regenerabile de energie precum și intensificarea rezistenței Municipiului Medgidia prin adaptarea la efectele schimbărilor climatice.În ședința de ieri a fost aprobată documentația tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate cu elemente specifice D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea pieței publice din municipiul Medgidia, județul Constanța”. Lucrările de modernizare și reabilitare sunt imperios necesare deoarece piața publică se află într-o stare de degradare fizică și nu mai corespunde standardelor Uniunii Europene din punct de vedere sanitar-veterinar și de sănătate publică. Astfel, se urmărește realizarea unor investiții complexe prin crearea unei structuri metalice moderne prin înlocuirea parțială a celei existente, echiparea clădirii cu instalații sanitare, instalație de alarmare în caz de incendiu, dotat cu senzor de fum, de temperatură și cu semnalizare acustică și luminoasă,

 » Aflați mai multe informații aici.

Distribuie acest articol!